Hệ thống sàn Epoxy thương mại

Hệ thống sàn thương mại sử dụng cho các công trình xây dựng như cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại…